Mantıku’t-tayr ve Simurg

Bazı nüshalarında adı Makalat-ı Tuyur, Makamat-ı Tuyur ve Tuyurname şeklinde birden fazla isimle karşılaşsak da genellikle “Mantıku’t-Tayr” ismiyle bilinen ve Feridüddin Attar’ın neredeyse beş bin beyti aşan ve otuz bir bölümden oluşan bir mesnevisi olarak edebiyatımızda yer edinmiştir. Hellmut Ritter’e göre bu esere asıl konu olan hikâyeyi daha önce Muhammed el-Gazzali hem Arapça hem de Farsça yazmış olduğu “Risaletü’t-tayr” adlı eserinde işlemiştir.

Kuş Kanadında Homo Sapiens

Yaratılış hikâyeleri, Büyük Patlama, Uranos ve Gaia’nın evliliği, adına ne demek isterseniz deyin, evrenin nasıl oluştuğuna inanıyorsanız inanın, hangi dini inancı benimsemiş olursanız olun, yüksek ihtimalle kuşların umurunda değilsiniz. Ne oldu, şaşırdınız mı? İnsanlığın en büyük paradokslarıyla başlayan bir paragraftan, daha ağır ve oturaklı cümleler beklediğinize eminim fakat üzgünüm.