Türk Tiyatrosunun Shakespeare’i Orhan Asena, Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş)

Türk tiyatro oyun yazarları arasında, 50 kuşağında yer alan ve kırkın üzerinde eser veren Asena, çocukluğunu Diyarbakır’da büyük bir konakta, halk masalları, efsaneler ve hikâyeler dinleyerek geçirmiştir. Konakta geçirdiği bu çocukluk günlerinde dinlediği hikâyeler, onun edebiyata girmesine zemin hazırlamıştır.

Ahmet Haşim Şiirlerinde Mekan

Ahmet Haşim’in hayal gücünü ve tarzını etkileyen unsurların başında da yaşadığı coğrafya gelmektedir. Bağdat’ta doğup büyüyen Haşim, şehre hâkim olan çöl ikliminden, kum ve toz fırtınalarından o kadar etkilenmiştir ki bu etkileri eserlerinde çok rahat görmekteyiz. Bunları şiirine yansıtırken Divan şiiri ile Fransız şiirinin unsurlarını harmanlamıştır.

Hatıralar ve İnsan

Hatıralar dünyasının içinde, bulunduğumuz zamanın tüm gerçeklerini unutturacak bir çekicilik vardır. Buna kapılmayı çoğu insan sever. Kötü hatıraların geçtiğine sevinip güzel hatıralarınsa; ya içine dalıp aynı hissin sahtesini çağırarak ya da bu hatırayı bir daha yaşamak için umutlanarak mutlu olurlar.