Feniks: Ve Benzerleri

Feniks (Phoenix), Yunan mitolojisinde en çok kullanılıp sembolize edilen yaratıklardan biridir. Devasa bir büyüklüğe sahip olan bu kuş, Tacitus’un betimlemesine göre diğer kuşlardan öne çıkmasını sağlayan renkleriyle bilinir. Fakat literatürdeki en yaygın betimleme Heredotus’a ait olan kırmızı …

Saz Yolu Üslubunun Örneklerle Anlatımı

Saz Yolu üslubunun yaratıcısı olarak bilinen Şah Kulu 16.yüzyılda yaşamış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde saray nakkaşhanesinin başındaki sernakkaştır. Resmi kayıtlarda Bağdatlı olduğu belirtilmektedir. Resim ve nakış eğitimini Tebriz’de Aga Mirek’ten almış ve yeteneğini geliştirmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan bir belgede, Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail’e karşı kazandığı zaferin ardından Tebriz’den Amasya’ya oradan da İstanbul’a sürgün edilen sanatkârlar arasında Şahkulu’nun da adı geçmektedir