Harlem Rönesansı ve Amerika’da Siyasi Hareket

Harlem rönesansı 20. Yüzyılın başlarında Afro-Amerikan kültüründe yaşanan bir canlanma hareketidir. Özellikle sanat alanında Siyahiler tarihte çığır açmışlardır. Bu hareket Afro-Amerikan edebiyatının en etkili, en kana dokunan dönemidir. Edebiyat, müzik, tiyatro ve görsel sanatlarla Siyahiler “Zenci” tiplemesini beyaz perspektifinden çıkarıp yeniden inşa etmek istediler.