Sultan Raev’in “Tımarhane” Adlı Romanı ve Mankurtlaşma

Kırgız edebiyatı yazarlarından olan Sultan Raev “Tımarhane” adlı eserinde, Türk coğrafyasında uygulanmaya çalışılan Panslavizm politikası sonucunda oluşan mankurtlaştırma çabasını, yaşanan dramları, homo-sovyeticus oluşturma çabalarını metaforlaştırarak yer vermiştir. Raey, Tımarhane’yi sıra dışı bir kurguyla kaleme almış ve eser içerisinde Kırgız milli kimliğini oluşturan diğer edebi eserler ve aydınlar üzerinde ağırlıklı olarak durmuştur.

Yarım

Her köşesini, ezbere bildiği o yollarda kaybolmuştu. Genç kadının yürüdüğü yol, gözlerinin önünden film şeridi gibi akıp geçerken, onu sıkan boğucu hava kadar nemliydi o badem gözleri. Havadaki nem henüz yağmura dönüşüp yeryüzünü şenlendirmemiş olsa da, genç kadının gözleri çoktan yağmur tanelerini yağdırmıştı beyaz tenine.